Tåget gör Bergslagen till tätort
Bergslagen i centrum. Det nya, integrerade trafiksystemet i Bergslagen byggs utifrån resenärernas behov av snabba, säkra och bekväma resor. Regionens högskolor knyts ihop och närmare en miljon får bättre pendlingsmöjligheter med tåg.
I Bergslagen pågår sedan några år ett unikt trafikprojekt. Genom det nystartade bolaget Tåg i Bergslagen AB, gemensamt ägt av de fyra länstrafikbolagen i Gävleborgs-, Dalarnas-, Örebro- och Västmanlands län genomfördes under år 2000 i samverkan med Rikstrafiken en samlad upphandling av tågtrafik utifrån regionens bästa.
Den 23 oktober 2001 skrevs kontrakt med SJ.
- Vi gick ut med förfrågningar till ett antal aktörer på trafikmarknaden. Det anbud som SJ gav var det i särklass mest attraktiva med en närmare femtioprocentig trafikökning, ett prissystem anpassat till Länstrafiken inkluderat länskorten med servering och servicebemanning på alla tåg. Dessutom törs jag säga att vi i Bergslagen kommer att ha de mest handikappanpassade tågen i Sverige, säger Mikael Prenler, VD Tåg i Bergslagen AB och den ende som är anställd i organisationen. Vi ska ge tågresor för pengarna, inte administration, fortsätter han.

Effektivt och bekvämt
Ambitionen är hög. Ska man lyfta tågtrafiken i regionen ska man göra det rejält. Tåg i Bergslagen AB har köpt in tolv nya tåg, tillverkade av Adtranz i Kalmar och Västerås. De nya moderna motorvagnstågen, med en toppfart på 180 km/h, rymmer ca 170 passagerar vardera. Platserna är uppdelade på tre- och tvåsitssystem, med fällbara ryggstöd, läslampor samt bra plats för benen. Inredningen är i modern design med färger som ska påminna om Falu rödfärg, järnmalmen samt Bergslagen. Med andra ord är komforten hög, liksom trivseln - passagerarna ska kunna arbeta, samtala, läsa eller vila medan tåget glider tyst och behagligt fram genom Bergslagen.
Tågets hastighet gör det möjligt att färdas över regionen med attraktiva restider. Samordning av taxor samt tåg- och busstidtabeller utgör grunden för effektivt och bekvämt resande. Regionens högskolor knyts ihop och närmare en miljon människor får bättre pendlingsmöjligheter med tåg. Omstigning och betalning blir enkelt, även för resor över länsgränserna. En resa - en biljett. Det ska heller inte kosta mer att åka tåg än att åka buss på samma sträcka.

Först i Sverige
Avstampet togs redan vid regeringskonferensen i Borlänge 1998. Statsminister Göran Persson uttalade då att Bergslagen, med erkända problem vad gäller negativ befolkningsutveckling, borde bli ett försöksområde för upphandling av tågtrafik. En utredning tillsattes av regeringen som kom fram till att förutsättningen för samlad upphandling var att de fyra berörda länstrafikbolagen skulle sluta sig samman i en gemensam organisation för att utgöra en part till staten samt att 62 miljoner kronor per år specialdestineras till bergslagstrafiken under minst en femårsperiod.
- Därmed föddes idén till Tåg i Bergslagen AB, och en helt ny ansats kunde tas för att skapa framtidens nya, moderna och helt integrerade kommunikationssystem utan länsgränser.
Tåg i Bergslagen AB övertog från 17 juni 2001 ansvaret för såväl den interregionala som regionala samhällsköpta tågrafiken i Bergslagsregionen. Till sitt förfogande har man de 62 miljoner kronorna årligen som staten tidigare satsat på tågtrafiken i området. Dessutom förbinder sig de fyra länstrafikbolagen att bidra med pengar och nya fordon.

Höjda plattformar
Några tunga investeringar i infrastrukturen, järnvägen, inser man inte är nödvändigt i dagsläget. Däremot ska ett flertal perronger byggas om.
- Banverket ska höja flera plattformar för att de ska vara i nivån med de nya och handikappanpassade tågens insteg, berättar Mikael Prenler.

Nytt trafiksystem
De fyra länstrafikbolagen X-Trafik AB, AB Dalatrafik, Västmanlands Lokaltrafik AB och Länstrafiken i Örebro AB äger gemensamt Tåg i Bergslagen AB. I trafiksystemet ingår den persontrafik på järnväg som tidigare upphandlats på sträckorna Gävle-Avesta/Krylbo-Hallsberg, Gävle-Borlänge-Hallsberg, Borlänge-Mora, Borlänge-Malung och Ludvika-Västerås.
SJ kör den kommersiella tågrafiken på Dalabanan, mellan Dalarna och Stockholm, vilken är en viktig länk i systemet, men som inte ingår i upphandlingen.

Avtalet med SJ
Avtalet med SJ om trafiken i Bergslagsregionen är ett s.k. nettoavtal, vilket innebär att priset för den offererade trafiken utgör skillnaden mellan beräknade kostnader och beräknade intäkter.
Operatören, SJ, svarar för biljettförsäljningen och behåller intäkterna från trafiken. Trafikvolymen ökar med i genomsnitt ca 50 %, på sträckan Borlänge-Gävle kommer det i framtiden att gå tolv avgångar i vardera riktningen, i jämförelse med dagens fyra. Nettoavtalets styrka är ett incitament för ökat resande som biljettintäkterna innebär. Det finns således ett starkt intresse även för SJ att öka resandet då detta direkt påverkar den ekonomiska marginalen.
Avtalet med SJ gör det möjligt för resenärer att resa med länskort på tågen, dessutom anpassas biljettpriset till länstaxorna, vilket innebär att det inte blir dyrare att resa med tåg än med buss på samma sträcka. SJ erbjuder även ledsagning av funktionshindrade och har åtagit sig att införa en viss resegaranti till kunden ifall tåget är försenat till ankomststation.

Tåg i Bergslagen AB

Bransch:
Resor / Tjänster / Transport

Telefon: 0243-735 95
Fax: 0243-685 30


Email:
info@tagibergslagen.se

Adress:
Tåg i Bergslagen AB
Box 760
78127 Borlänge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN